Systerorganisationer

Kvinnliga präster / Gifta präster

Organisationer för homosexuella i Kyrkan

Övriga förnyelserörelser

Kyrkliga dokument

Teologi

Andlig vägledning

Media

Miljö

Allmänt


Vill du länka till oss?
Använd gärna vår banner nedan.


Storlek: 300x73 px.

FÖRNYELSERÖRELSER/ORGANISATIONER/NYTÄNKANDESYSTERORGANISATIONER

Internationellt: We are Church

I Norge: Også vi er Kirken

I Danmark: Vi er også kirken

I Finland: KatkirkkoKVINNLIGA PRÄSTER / GIFTA PRÄSTER

Roman Catholic Womenpriests

Virtuelle-Dioezese (katolska kvinnliga präster)

The ordination of Catholic Womenpriests

Women's Ordination Conference (WOC)

Foton från diakon- och prästvigningen av katolska kvinnor i Kanada 2005

Foton från diakon - och prästvigningen av katolska kvinnor i Schweiz 2006

Women & Men in the Church (FHE) 

Women-Church convergence

CNWE

Women in the Church

Corpus - inklusivt prästadöme (gifta präster m.m.)

The Catholic Diocese of One Spirit ORGANISATIONER FÖR HOMOSEXUELLA I KYRKAN

Metropolitan Community Churches

EKHO

Dignity (USA)

HUK

Christian homosexuals

Gay Catholics

New Ways MinistryÖVRIGA FÖRNYELSERÖRELSER

Changing RC-Church

Association for the Rights of Catholics in the Church

Catholics speak out

Call To Action

Catholics for a free choice

Ekklesia Tankesmedja och nyhetsservice för radikala teologiska tankar

Institutet för Kontextuell Teologi

ICCRS (karismatisk förnyelse)KYRKLIGA DOKUMENT

Vatikanens hemsida med dokument och arkivTEOLOGI

Australian EJournal of theology

Jesusseminariet

Teologisida inspirerad av Marcus Borg

Raymond E Brown (1928-98) katolsk teolog; artikel om honom (obs! scrolla neråt för att hitta artikeln)ANDLIG VÄGLEDNING

Gerhard Hughes SJ hemsida

Ignatianska reträtter

Bernhard av Clairvaux

Sacred space (jesuiter)

Carmelite DigestMEDIA

National Catholic Reporter

The Tablet

Katolskt Magasin

(Svenska) Kyrkans Tidning

Dagen

MILJÖ

Christian Ecology LinkALLMÄNT

FN:s millenniemål

Globalization and Human Solidarity by Tissa Balasuriya

Rättvisemärkt

Kristna Fredsrörelsen

Sojourners – tro, politik, kultur

Caritas

A Catholic Page for Lovers (teologi, poesi, liturgi etc.)

BBC:s bevakning av religion och etik